• Livets siste dager 

   Sørvåg, Trine Arvesdotter (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Bakgrunn Det å arbeide med terminale pasienter inngår som en viktig del av arbeidet som sykepleier, i denne oppgaven vil jeg studere hvordan sykepleiere opplever å arbeide med denne pasientgruppen, hvilke ...
  • ÅNDELIG OMSORG I SYKEPLEIE "Hvilke erfaringer har katolske sykepleiere med å ivareta pasienters åndelige behov?" 

   Bogoczova, Terezie (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn: Den moderne sykepleie ivaretar pasientenes åndelige behov ut ifra sin kunnskap og sitt yrkesformål, som en del av kunnskapsbasert yrkesutøvelse. Katolske sykepleiere utøver sitt yrke i samsvar med yrkesretningslinjer, ...