Show simple item record

dc.contributor.authorThoner, Øyvind
dc.date.accessioned2007-07-26T11:19:01Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/137438
dc.descriptionMasteroppgave i informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2000 - Høgskolen i Agder, Grimstaden
dc.description.abstractRapporten ser på mulighetene ved å integrere modellering og simulering med GIS (Geografiske Informasjonssystemer) i en såkalt SimGIS applikasjon. Utviklingen i ytelse og kapasitet i hardware har ført til at slike applikasjoner nå kan kjøres på vanlige hjemme- og kontor-PCer. Dermed er det potensielle markedet for SimGIS applikasjoner blitt mye større enn tidligere. En SimGIS applikasjon kan prinsipielt implementeres på to forskjellige måter. En måte er å beholde modelleringsverktøyet og GIS verktøyet som separate applikasjoner, og utveksle informasjon mellom dem ved hjelp av felles filer. Brukerne av en slik applikasjon må ha kunnskap til å benytte både modellerings-verktøy og GIS verktøy. Slike brukere kan regnes som kyndige brukere. Disse vil ofte utvikle egne koblinger mellom modeller og GIS for å ha full kontroll over hele utviklingsprosessen. Integrasjonen kan også utføres ved å trekke ut den nødvendige funksjonaliteten fra de to originale applikasjonene (modellering og GIS) og samle denne funksjonaliteten i en integrert applikasjon. En slik applikasjon kan spesialsys etter brukernes egne ønsker, og avgrenses til den funksjonalitet og oppførsel brukerne har bruk for. Løsningen gir gode muligheter for å lage applikasjoner for brukere uten særlig kunnskap innen modellering og GIS. Applikasjonen kan skjule kompleksiteten i de to originale applikasjonene ved hjelp av intuitive brukergrensesnitt og godt utbygde støtte- og hjelpefunksjoner. Rapporten ser på mulighetene for å bruke ArcView og Powersim som utgangspunkt for en SimGIS applikasjon. ArcViews posisjon som den dominante produsenten av GIS, og de sterke mulighetene MapObjects gir for kommunikasjon med andre programmer, gjør dette til et naturlig valg som GIS. Når de nye mulighetene for kommunikasjon med andre applikasjoner i Powersim Studio, deriblant datasett og objektorientering, blir realisert vil ArcView og Powersim være en sterk basis for en SimGIS applikasjon.en
dc.format.extent397033 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationIKT590
dc.titleUtvikling og evaluering av simuleringsbaserte geografiske informasjonssystemer (GIS)en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Databaser og multimediasystemer: 428
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse: 429


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record