Show simple item record

dc.contributor.authorTranås, Svein Oddvar
dc.date.accessioned2007-07-26T11:30:01Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/137428
dc.descriptionMasteroppgave i informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2000 - Høgskolen i Agder, Grimstaden
dc.description.abstractBakgrunnen for denne rapporten var et fremsatt ønske om å foreta en undersøkelse om hvorvidt lange radioreflekser i et multipath miljø kunne forårsake intersymbol interferens. Det skulle fokuseres på Terrestial Trunked Radio (TETRA) standarden. Rapporten begynner med en gjennomgang av de aktuelle teknologiene som er viktige for gjennomføring av oppgaven. De viktigste teknologiene er TETRA standarden, aksess- og modulasjonsmetoder. TETRA er en avansert standard for digitalt mobilradiosystem med integrerte tale- og datatjenester. Mange av de samme prinsippene som Global System for Mobile communications (GSM) bygger på finner man igjen i TETRA. Til tross for mange likheter har det ikke vært en målsetting at TETRA skulle være, eller bli, en konkurrent til GSM-systemet. Tvert i mot, TETRA skal utfylle og dekke de manglende funksjonene i GSM, [1]. Utgangspunktet for TETRA standarden var at det skulle bli et erstatningssystem for analoge VHF og UHF private mobilradio systemer (PMR). De analoge PMR systemene baserte seg på konvensjonell virksomhet, dvs at spesifikke brukergrupper fikk tildelt kommunikasjonskanaler og at brukerne selv valgte kanal ved behov. TETRA standarden vil bli benyttet som felles standard for mobilradio systemer for rednings- og nødetater i de fleste europeiske land. Interferens oppstår oftest som et resultat av at radiobølger reflekteres på grunn av landskapets topologi, eller av bygninger og gjenstander som befinner seg i senderens og mottakerens miljø. Flerveis spredning er et begrep i denne sammenheng. Hovedproblemet som interferens forårsaker er forvrenging og korruptering av radiosignaler. Ved å observere et symbol over dets periode vil man se at ikke bare den symbolinfor-masjonen man er interessert i fremkommer, men også informasjon fra tidligere symboler. Grunnen til dette er at det binære symbolet pulsformes ved filtrering og derved ”trekkes” de utover dets egentlige båndbredde og over i neste bit. Dette fenomenet kalles intersymbol interferens. Videre i rapporten finnes det beregninger med utgangspunkt i den såkalte ”frittromsmodellen” som beskriver signalsvekking over en distanse d mellom en sender og en mottaker. Det er også beskrivelser av en simuleringsmodell som er brukt for å vise prinsippielt hva som skjer når to reflekterte signaler ankommer mottakeren med varierende parametre, devs ulik amplitude, forsinkelse og vinkel. Resultatene fra simuleringene finnes i del 7. I følge teorien er det omtrent et krav at systemer som opererer med TDMA-aksess har implementert kanalutjevnere. Det finnes tre klassifiseringer av TETRA-mottakere; A, B og E. Det er kun klasse E mottakere som er (tenkt) utstyrt med kanalujevner. De to andre klassene har det ikke og grunnen er nok den relativt lave bitraten, 36 kb/s, i kombinasjon med frekvensområdet 380 – 420 MHz. I store flate landskapsområder uten vesentlige fjellpartier fungerer nok utstyret uten problemer, men i landskap med topologi som f eks her i Norge kan det tenkes at flerveis spredning kan stedvis være et problem. Av beregningene og simuleringene som er utført vil, basert på de to sterkeste signalene og nLoS, problemer oppstå når signalene har en Δt i områet 0 – 0,12 ms.en
dc.format.extent848353 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationIKT590
dc.titleIntersymbolinterferens - et problem i TETRA? : en studie i multipath miljøen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Kommunikasjon og distribuerte systemer: 423
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Matematisk modellering og numeriske metoder: 427


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record