Show simple item record

dc.contributor.authorMolden, Rune
dc.date.accessioned2007-07-25T12:03:18Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/137414
dc.descriptionMasteroppgave i informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2001 - Høgskolen i Agder, Grimstaden
dc.description.abstractEn webportal kan sammenfattes som en innretning som benyttes til å lokalisere alt av tjenester og informasjon en bestemt bruker trenger for å utføre sine gjøremål. Det kan også forklares som en innfallsport til webtilgang, noe du går gjennom for å komme til et annet sted eller en filtrerende innretning for informasjon og tjenester. Det finnes ulike typer portaler og alle disse har sine spesielle særtrekk hva informasjon og tjenester angår. I hovedsak dreier dette seg om vertikale portaler, horisontale portaler og virksomhetsportaler. Det finnes imidlertid et utall ulike avarter av disse portalene, og mange av disse har særtrekkene til flere av disse tre hovedtypene. Portaler tilbyr i tillegg til informasjon også tjenester og applikasjoner som gjør brukere av portalen i stand til å kommunisere med hverandre. Portaler skal bidra til at informasjon og tjenester raskt kan lokaliseres og presenteres i et oversiktlig og intuitivt grensesnitt. Det kan også være viktig at brukeren av portalen har mulighet til å tilpasse dette grensesnittet og innholdet i portalen etter egne behov. En slik innretning presenterer ofte et mangfold av ulike tjenester og applikasjoner i sitt grensesnitt. Ofte er disse representert ved ulike kilder, men dette er transparent for brukeren. Realisering av slike løsninger krever samhandling mellom ulike enheter, noe som medfører distribuert tenkning og bruk av åpne standarder for å representere og utveksle data. Navigering er et viktig metode for å være i stand til raskt å finne frem både på web og i portaler. Det finnes ulike mekanismer for navigering som gjør brukeren i stand til å oppnå dette. Det er viktig at slike navigeringsmekanismer har et intuitivt og dynamisk brukergrensesnitt for interaksjon med brukeren. Undervisningsportaler er en avart av virksomhetsportaler. Slike portaler bør tilby omfattende informasjon samt en rekke tjenester og applikasjoner slik at brukerne, som vil være både studenter, lærere og administrasjon, er i stand til å utføre sine gjøremål i portalen. Dette stiller krav til standardiseing mellom ulike systemer slik at disse kan kommunisere med portalen. Slike portaler bør tilby fleksibilitet i form av at brukeren kan nå portalen når som helst fra hvor som helst. I tillegg må portalen være i stand til å gjenkjenne brukeren og presentere portalen med brukerens preferanser.en
dc.format.extent3686367 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationIKT590
dc.titlePortal og profilmodelleren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Kunnskapsbaserte systemer: 425


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record