Show simple item record

dc.contributor.authorKristensen, Vegar
dc.contributor.authorLyche, Bård Eirik
dc.date.accessioned2007-07-09T13:58:01Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/137354
dc.descriptionMasteroppgave i informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2003 - Høgskolen i Agder, Grimstaden
dc.description.abstractOvergangen fra papirbaserte til elektroniske pasientjournaler (EPJ) fører til et behov for datautstyr tilgjengelig der hvor pasientene befinner seg. Sørlandet Sykehus HF Arendal (SSA) ligger helt i front når det gjelder utviklingen mot et mobilt EPJ system, og gjennomførte fra august 2002 til januar 2003 et utviklingsprosjekt på dette området. Som en del av et pågående FoU-prosjekt ”Sikkerhet ved trådløse medisinske datanett”, er denne oppgaven en del av dette prosjektet gjennom et studie av det første forsøk i Norge ved anvendelse av mobile dataløsninger i tilknytning til elektronisk pasientjournal. Etter gjennomførte observasjoner, spørreskjemaundersøkelse med etterfølgende supplerende intervjuer, viste det seg at leger og sykepleiere tok de mobile enhetene lite i bruk. Dette gjelder spesielt PDA og tablet PC som benytter seg av programvaren InfoPack_Helse. Bærbar PC benytter seg derimot av DIPS, som er kjent fra det stasjonære datasystemet og har blitt bedre mottatt. I tillegg til store funksjonelle forskjeller mellom de mobile enhetene, viste det seg at brukerne opplevde stor ustabilitet i det mobile systemet slik det fungerte i utviklingsprosjektet. Det kom frem at de mobile enhetene egnet seg til forskjellige arbeidsoppgaver, så alle tre er ikke direkte konkurrenter. TAM sier at oppfattet nytte og oppfattet enkelhet i bruk påvirker holdning til bruk, og dermed bruk. UAM setter fokus på mer detaljerte elementer, som bør være på plass for å sikre brukeraksept. Disse modellene, sammen med brukererfaringene, belyser hvilke endringer som må til for at mobil EPJ kan innføres mens anvendbarheten blir ivaretatt. Sikkerhetsmekanismene som ble benyttet i utviklingsprosjektet på SSA, viste seg kun å omfatte bruk av MAC-adresse filtrering og 128-bits WEP-kryptering. Ut fra datatilsynets krav og anbefalinger er dette i svakeste laget. Datatilsynets krav er mulig å tilfredsstille ved bruk av brannmur og sikker autentisering ved hjelp av IPSec og IEEE 802.1x. En slik brannmurløsning vil gjøre det mulig å regulere autorisasjon ved å sentralt definere ressurstilgang for enkelte brukere eller brukergrupper. Videre utvikling av et mobilt datasystem går i retning av smartkort til autentisering av både brukere og utstyr. EAP-SIM er en autentiseringsprotokoll i IEEE 802.1x algoritmen utviklet for autentisering i trådløse LAN mellom en klient og RADIUS server. Basert på studiet rundt anvendbarhet og sikkerhet er det satt sammen en rekke forslag til utviklingsmuligheter og drøfting av konsekvenser av disse. Blant annet er det viktig at brukergrensesnittet på InfoPack_Helse utvikles mer likt DIPS. Det viste seg å være uheldig for brukerne å ha flere forskjellige datasystemer å forholde seg til. I tillegg savnes hurtigfunksjoner i InfoPack_Helse for å raskere få innsyn i informasjon om bestemte pasienter. Det finnes løsninger på markedet i dag hvor PDA har implementert funksjonalitet for skanning. Dette åpner for muligheten til å skanne en merkelapp på en pasientseng, for raskt å få frem informasjon om pasienten som ligger der. Under utvikling av sikkerhetsløsninger er det vektlagt at disse tiltakene ikke går på bekostning av anvendbarheten.en
dc.format.extent1867117 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationIKT590
dc.titleMobil elektronisk pasientjournal : studie av anvendbarhet, sikkerhet og muligheteren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Kommunikasjon og distribuerte systemer: 423
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Sikkerhet og sårbarhet: 424


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record