• Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener 

      Hellestøl, Steffen S. (Master thesis, 2000)
      I hovedoppgaven "Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener" belyses design og implementasjon av serverapplikasjoner som er skrevet i språk som C men hvor funksjonalitet kan utvides med dynamisk ...