• Nasjonal plattform for deling og utvikling av læremateriell 

      Laupsa, Vidar; Olsen, Nina (Master thesis, 2006)
      Denne studien ser nærmere på nytten av en nasjonal plattform for deling og utvikling av læremateriell, og hvordan man slik kan dele læremateriell på en måte som gjør at flest mulig lærere får størst mulig utbytte av det. ...