• Mobilteknologi til videokommunikasjon ved trygghetsalarmer 

      Nordby, Reidar (Master thesis, 2007)
      Denne rapporten behandler bruk av mobiltelefoner som alarmsentral for hjemmeboende brukere. Studien legger vekt på de forskjellige mobile netts egenskaper og begrensninger som alarmbefordrer. Ønske om videotelefoni som ...