• Sikkerhetsanalyse i AMS (Avansert Måle- og Styringssystem) 

      Larssen, Sverre Andreas (Master thesis, 2011)
      Automatisk Måle- og Styringssystem (AMS) skal innføres i alle norske bygg knyttet til strømnettet, innen 1. januar 2017. Dette er et system som i første omgang skal avlese elektrisk forbruk, styre strømtilførselen og gi ...