• Quality of service i IPv6 og ATM 

      Karlsen, Vidar (Master thesis, 1999)
      Hovedoppgaven som er beskrevet i dette dokumentet, besvarer en oppgave som er gitt av Statoil i Stavanger. Statoil har i løpet av de ti siste årene bygget opp forskjellige typer nett for overføring av data, tale, video ...