• Modellering og simulering av ResQcom 

      Fredriksen, Ståle Gunnar (Master thesis, 2001)
      De tre nødetatene brann, helse og politi har i dag gamle analoge kommunikasjonsnett som ønskes erstattet av et moderne digitalt nett kalt Tetra. Resqcom er et er et samlebegrep på produkter, tjenester og løsninger for ...