• IT-sikkerhetspolicy for Integrerte operasjoner 

      Fossestøl, Øistein Haaø; Steen, Dag Tommy; Thvedt, Erik Krane (Master thesis, 2007)
      Ved å benytte IKT i alle ledd i oljeindustrien, vil man oppnå hurtigere og bedre beslutninger, og med hjelp av sanntidsdata kan man integrere arbeidsprosesser på tvers av fag og mellom organisasjoner. Denne utviklingen ...