• Utnyttelse av datavarehus ved monitorering av kjøretøy 

      Falch-Pedersen, Erlend (Master thesis, 2003)
      I denne rapporten blir det sett nærmere på datavarehus-teknologi. Et datavarehus er en database hvor man samler data fra flere systemer og legger dem best mulig til rette for analyse. I dette ligger det at man tar vare ...