• Utvikling av system for tilstandsbasert overvåking og driftstøtte 

      Eriksson, Jonas (Master thesis, 2002)
      I dagens industri er behovet stort for å produsere så effektivitet som mulig. Dette medfører at bedriften har behov for kostnads optimal drift, mest mulige oppetid og minst mulig vedlikeholdskostnader på sitt prosessutstyr. ...