• Evaluering og forbedring av GPS posisjonsmåling for mobile enheter 

      Finjord, Hermod; Øynes, Geir (Master thesis, 2004)
      Det siste tiåret har det blitt drept rundt 100 000 sauer på beite hvert år og i 2003 ble erstatningen til bøndene på over 50 millioner kroner for tap av dyr. I de siste årene har det også vært flere alvorlige epidemier ...