• Roaming mellom WLAN og UMTS : 3G håndholdt enhet som helsekommunikator 

      Singh, Pavneet; Ødegaarden, Kjetil (Master thesis, 2006)
      Oppdragsgiver i denne oppgaven er CARDIAC AS. CARDIAC leverer i dag en løsning til St. Olavs Hospital i Trondheim som tar seg av all internkommunikasjon på sykehuset. Dette innbefatter bl.a. telefoni, pasientsignalvarsling, ...