• Energieffektive boliger : tekniske og økonomiske aspekter 

      Aasen, Line (Master thesis, 2013)
      Økende interesse for energiproduksjon og energieffektivitet har ført til at oppgavens problemområde anses som svært spennende. De fornybare energiressursene som Norge sitter på, kan utnyttes langt bedre enn de gjør i ...