• Mellomleders utfordringer i endringsprosesser : fra faglig omsorg til resultat 

      Anderssen, Inger; Danielsen, Carl Steven; Flottorp, Kai Tore (Master thesis, 2011)
      Utgangspunktet for denne masteroppgaven er at Agder Energi Nett (AE Nett) i de siste årene har gjennomført strukturelle endringer i organisasjonen med tanke på å få optimaliserte resultater i sin virksomhet. Ledelsen i AE ...