Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSvarteng, Irene
dc.date.accessioned2012-11-23T08:09:33Z
dc.date.available2012-11-23T08:09:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136502
dc.descriptionMasteroppgave i offentlig politikk og ledelse- Universitetet i Agder, 2012no_NO
dc.description.abstractStudien ser på hvilken måte Sørlandets Europakontor representerer regionen Agder inn mot EU. Utgangspunktet for studien bygger på to idealtyper for representasjon: Sektoriell- og territoriell representasjon. De siste 20 årene har det vært en tilvekst av regionskontorer i Brussel. Min studie er et bidrag til den forskning som ser på europakontorenes handlingsmønstre. Gjennom kvalitativ metode og triangulering av dybdeintervju, dokumentanalyse og deltagende observasjon, konkluderer studien med at kontoret i større grad representerer regionen Agder sektorielt enn territorielt. I analysen ser jeg også på hvilke betingelser disse to formene for representasjon er fremtredende. Studien viser at kontorets ressurser er avgjørende for hvordan kontoret arbeider i Brussel. Samtidig må aktørene i regionen være pådrivere for aktiviteten for kontoret. Studien viser hvilke sektorer som benytter kontoret. Gjennom prosjektdeltagelse, aktivitet i nettverk og konsortium med europeiske aktører ser jeg hvilken idealtype som er den faktiske representasjonsformen. Studiebesøk og kompetanseheving for aktører i regionen er en annen måte å se på i hvilken grad kontoret representerer Agder. I analysen ser jeg også på hvilke betingelser disse to formene for representasjon er fremtredende. Nøkkelord : Agder – Regioner – Representasjon – Sektorielt –Territorielt – Deterritorialisering – EU – Europakontor – Regionalpolitikk – Utviklingno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationME 502
dc.titleRegional utenrikspolitikk : en kvalitativ analyse av hvordan Sørlandets Europakontor representerer regionen Agder i Brusselno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Comparative politics: 241no_NO
dc.source.pagenumber84 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel