Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVatne, Marianne Kallhovd
dc.date.accessioned2010-09-23T13:10:56Z
dc.date.available2010-09-23T13:10:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136464
dc.descriptionMasteroppgave offentlig politikk og ledelse- Universitetet i Agder 2010en_US
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne oppgaven er et eksperiment utført av Staw og Boettger ved Berkeley University i California. Det tar for seg studenters grad av autoritetstro og task revision, som betyr endring av en feilaktig handling. Jeg repliserer dette eksperimentet til å gjelde for Universitetet i Agder og campus Gimlemoen ved å skrive en informasjonsbrosjyre om universitetet og Kristiansand som studentby. Brosjyren inneholder både innholdsfeil og tekniske mangler. Jeg har, i den grad det er mulig, tatt i bruk samme eksperimentelle oppsett som ved Berkeley, og tilpasset det forholdene i Kristiansand. Formålet med eksperimentet er å teste i hvor stor grad studentene endrer på den feilaktige informasjonen i brosjyren. Det er deretter spennende å se om grad av autoritet, kjønn eller studieretning kan forklare den aktuelle graden av task revision. Det teoretiske rammeverket baserer seg på teoriene om task revision og autoritet. Jeg har også latt meg inspirere av Stanley Milgrams oppsiktsvekkende ”Obedience” eksperiment fra 1960- tallet. Med oppsettet fra Berkeley-eksperimentet og teoriene klargjort, gikk jeg i gang med selve eksperimentet. Jeg startet en omfattende rekrutteringsprosess hvor jeg samlet totalt 45 studenter som sa seg villige til å delta. Etter endt gjennomføring startet jeg med kategoriseringen av besvarelsene for å videre kunne analysere funnene. Funnene er både interessante og til dels litt uventede. I likhet med Berkeley-eksperimentet ser jeg at autoritet ikke har den påvirkningen på grad av task revision som jeg først antok. Resultatene viser også til klare skiller på kjønn, alder og fakultet når det gjelder grad av endring av informasjonsbrosjyren. Jeg har avslutningsvis drøftet de aktuelle funnene i lys av det teoretiske rammeverket.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder, University of Agderen_US
dc.subject.classificationME 502
dc.titleTask revision og autoritet : en eksperimentell studie ved Universitetet i Agderen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.source.pagenumber57 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel