Show simple item record

dc.contributor.authorTingstveit, Maiken Heck
dc.date.accessioned2007-04-03T11:37:24Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136422
dc.descriptionMasteroppgave i offentlig politikk og ledelse 2006 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractPå tross av lover og regler som sikrer likestilling har Norge et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Vi har blant Europas høyest utdannede og yrkesaktive kvinner, problemet er at gutter og jenter i Norge fremdeles tar svært tradisjonelle valg. Denne skjevheten gjelder spesielt blant toppledere og da særlig innenfor næringslivet. Jeg har i denne oppgaven valgt å fokusere på de kvinnene som faktisk har lykkes og i dag besitter topplederjobber i næringslivet. Mitt fokus er på olje- og energisektoren, som er svært mannsdominert. De siste 30 årene har man prøvd å komme med forklaringer på den lave kvinneandelen i samfunnets topposisjoner, og fokuset har i hovedsak vært på hindringer i organisasjonene eller samfunnet generelt. De senere årene har fokuset i større grad dreid seg mot individnivå og kvinners valg av utdannelse og yrkesvei. Mine respondenter sier klart at kvinner må se på seg selv og selv ta ansvar dersom de ønsker denne typen stillinger. Samtidig dreier det seg om forventninger i samfunnet når det gjelder gutter og jenter. Gjennom seks intervjuer av kvinnelige toppledere i olje- og energi sektoren ønsker jeg å si noe om hva som kjennetegner disse kvinnene som lykkes. Jeg tar for biografiske forhold, egenskaper, motivasjonsfaktorer, kombinasjon av familie og karriere og ikke minst hvordan det er å være kvinne i et mannsdominert miljø. Mitt ønske er å se på kvinner og toppledelse fra et positivt ståsted. Mine seks respondenter er gode eksempler på at kvinner kan lykkes innenfor et mannsdominert miljø, og at det å være kvinne ofte kan bringe med seg en del fordeler.
dc.format.extent11384852 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Agderen
dc.publisherAgder University College
dc.subjectLikestillingen
dc.subjectKvinneren
dc.subjectLedelseen
dc.subject.classificationME502
dc.titleKvinner på topp : hvem er de og hvordan har de kommet seg dit?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242
dc.source.pagenumber101en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record