Show simple item record

dc.contributor.authorDrange, Kjell Sverre
dc.date.accessioned2007-08-09T12:04:26Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136412
dc.descriptionMasteroppgave i offentlig administrasjon 2007 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractHovedtemaet i denne studien er interkommunalt samarbeid mellom de seks kommunene i Listerregionen. Gjennom kommunestrukturprosjektet som ble avsluttet i 2005 var det bred enighet i Listerkommunene at en videreutvikling av det interkommunale samarbeidet var nødvendig. Dermed blir det interessant å se på hva noen av utfordringene i Listerkommunene er, og om det i dag eksisterer samarbeid rundt grunnleggende problemer og utfordringer. En gjennomgang av flere forhold knyttet til kommunenes funksjonsdyktighet viser at det er relativt store utfordringer i kommunene. Særlig knytter det seg til forhold rundt likestilling, ensidig næringsliv, levekår og sosiale problemer, utdanningsnivået i befolkningen er lavt og det er en befolkningsstagnasjon i Listerregionen totalt sett. Disse problemområdene har jeg valgt å kalle småskala problemer. Det interkommunale samarbeidet mellom Listerkommunene er aktivt på enkelte områder. Men det interessante er at det ikke er et omfattende samarbeid på områder der det er betydelige utfordringer og problemer som for eksempel likestilling, levekår og sosiale problemer, lavt utdanningsnivå, befolkningsstagnasjon og ensidig næringsliv. Utfordringene og problemene søker kommunene i stor grad å håndtere på egenhånd. Problemstillingen fokuserer derfor på hva som er årsaker til at Listerkommunene ikke utnytter en samarbeidsstrategi i større grad for å håndtere problemer og utfordringer av den typen jeg betegner som småskala problemer. Årsaker til manglende interkommunalt samarbeid omkring småskala problemer er flere. Det som viser seg å ha mindre betydning er forhold som kommunestørrelse, kommunenes økonomiske situasjon og ulik problemstruktur. Store geografiske avstander synes å ha blandet betydning siden det kan være vanskelig å samarbeide om publikumsnære tjenester mens andre etablerte samarbeid synes å fungere relativt greit. Det viser seg at det er særlig forhold omkring kultur, tradisjon og tillit som er av betydning for at det er manglende interkommunalt samarbeid mellom kommunene. Forhold knyttet til ledelse fremstår som å ha størst betydning, og gjør at forholdene knyttet til kultur, tradisjon og tillit blir en vedvarende utfordring i regionen da disse ikke blir utfordret i særlig grad av verken den politiske eller administrative ledelsen i regionen.en
dc.format.extent300475 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationME502
dc.titleListerkommunene : fra enighet om utvidet interkommunalt samarbeid om grunnleggende strukturelle problemer?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record