Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSeljestad, Tove
dc.date.accessioned2008-07-14T10:17:11Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136392
dc.descriptionMasteroppgave i offentlig politikk og ledelse - Universitetet i Agder 2008en
dc.description.abstractDenne oppgaven er et forsøk på å belyse enkelte tema innenfor norsk likestillingspolitikk fra 1970-årene og frem til i dag, og noen mulig forklaringer på hvorfor ikke myndighetene har lykkes å nå målsettingene med likestillingspolitikken slik at vi har reell likestilling i Norge. Jeg har sett hvilke tiltak som har vært mest sentrale innenfor områdene likestillingslov, arbeid, kjønn og makt, utdanning og omsorg. For å se hvordan dette har påvirket norsk ungdom og hvilke oppfatninger og holdninger de har til likestillingsspørsmål har jeg intervjuet 10 studenter ved UiA. Med disse undersøkelsene som bakgrunn; dokumentanalyse av den offentlige likestillingspolitikken innenfor disse områdene og intervjuene om de samme temaene, har jeg prøvde å finne mulige forklaringer på hvorfor ikke likestillingssituasjonen i Norge er reell. Mitt empiriske materiale har vist at vi har formell likestilling i Norge, men at holdninger, kjønnsroller og kjønnsrollemønstre fremdeles ikke er endret slik at vi har en reell likestilling. Hvorfor det er så vanskelig å endre disse tradisjonelle oppfatningene, drøfter jeg i forhold til teorier av Pierre Bourdieu og Simone de Beauvoir.en
dc.format.extent594324 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen
dc.subject.classificationME502
dc.titleLikestilling, likestillingspolitikk og kjønnsroller : en tilpasning til den maskuline dominans?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Women's and gender studies: 370en
dc.source.pagenumber132 s.en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel