Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørnstad, Anne Ingeborg
dc.date.accessioned2008-07-15T12:06:20Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136388
dc.descriptionMasteroppgave i offentlig politikk og ledelse - Universitetet i Agder 2008en
dc.description.abstractMitt hovedfokus i denne undersøkelsen har vært å se på hva som er årsakene til at noen velger å jobbe på samme arbeidsplass i over 25 år. Jeg har valgt en produksjonsbedrift, hvor de ansatte utfører standardiserte oppgaver og hvor utfordringene er forholdsvis små. Endringer i utdanningssektoren hatt stor betydning for distrikts – Norge. Nye skoler har kommet til, og befolkning i utkantstrøk har fått større mulighet til å utdanne seg enn tidligere. Tilgangen til utdanning ble mye nærmere. Til tross for utdanningsmulighetene i Norge har blitt revolusjonerende bedre enn hva det var for 30 år siden, er det noen som velger å ikke benytte seg av dette tilbudet. Noen har ikke lyst, mens andre føler de ikke har behov for mer enn 9årig grunnskole. Hva er det som er så bra med jobben at man ikke benytter seg av slike tilbud? Det er i dag ikke mange samlebåndsbedrifter igjen, da mennesker har blitt byttet ut med maskiner og ny teknologi. I tillegg har mye av produksjonen blitt sendt til øst- Europa, da både nasjonal og internasjonal konkurranse har blitt sterkere. Arbeidskraten er betraktelig billigere i øst – Europa enn i Norge. Jeg har brukt en kvalitativ metode, da jeg fant dette mest hensiktsmessig i forhold til problemstilling og innhenting av data. Jeg har intervjuet 8 ansatte ved Nortura avd. Elverum, og funnet ut at det er mange årsaker til at man velger å være ved samme arbeidsplass i over 25 år. Ledelse, kommunikasjon, arbeidsmiljø, kollegaer og utdanning er faktorer som bidrar til økt motivasjon og trivsel. Det som fremgår i undersøkelsen at det er særlig arbeidsmiljø og ledelsen som er de mest fremtredende trivselsfaktorene. Rutine, trygghet og stabilitet er også forhold som er viktige for respondentene. Flere av informantene er omgangsvenner på fritiden, som et resultat av at de har jobbet sammen i mange år. Bekjentskaper og gode relasjoner til arbeidskollegaene er med på å øke motivasjonene hos dem. Samtlige mener at feedback fra både ledelsen og medarbeidere er med på å øke trivselen. Anerkjennelse og tilbakemeldinger utgjør en stor trivselsfaktor.en
dc.format.extent1905143 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen
dc.subject.classificationME502
dc.titleMed hjerte for arbeidsplassen : en studie av ulike trivselsfaktorer i en produksjonsbedriften
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.source.pagenumber101 s.en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel