Show simple item record

dc.contributor.authorFossan, Mette
dc.date.accessioned2008-06-19T09:46:15Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136372
dc.descriptionMasteroppgave i offentlig politikk og ledelse - Universitetet i Agder 2008en
dc.description.abstractDenne studien er en undersøkelse av hvordan kvalitetssikringssystemet har blitt utviklet og implementert ved Universitetet i Agder. Oppgaven har et translasjonsteoretisk perspektiv, som betyr at de valg som er tatt gjennom utviklingen og implementeringen av systemet ses på som oversettelser, eller translasjoner av en idé inn i en organisasjon. Med et translasjonsteoretisk utgangspunkt vil oppgaven kartlegge forklaringer til hvorfor systemet har blitt seende ut på den måten det har. Oppgavens undersøkelser er bestående av både kvalitative og kvantitative undersøkelser som til sammen har forklart problemstillingen. Resultatene av undersøkelsen viser at det er sentraladministrasjonen som har tatt ideen inn i organisasjonen på grunn av krav i loven, og at det er de faglige ansatte ved Universitetet i Agder som bruker systemet i størst grad til daglig. Undersøkelsene viser at den påvirkningen som er størst på hvordan man mener systemet er, og skal brukes, er hvilken stilling eller tittel man har. Jo høyere stilling eller tittel man har, jo mer skeptiske er man, og jo mindre bruker man kvalitetssikringssystemet aktivt. I tillegg antyder undersøkelsene at det er store forskjeller mellom fakultetene i hvordan systemet er blitt implementer, og blir brukt. Disse funnene er ikke signifikante, men indikerer at man er mest skeptiske ved fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, og at man føler seg minst påvirket av systemet ved fakultet for kunstfag. Oppgavens konklusjon er at utviklingen og implementeringen har blitt påvirket av de som har tatt ideen inn i organisasjonen, og lokale regler som lå til grunn for oversettelsen. Disse lokale reglene er mange, og dreier seg om at man så behov for et overordnet kvalitetssikringssystem, at man hadde et ønske om å oppnå universitetsstatus, og at man ønsket å tilføre så lite ekstra arbeid som mulig for ansatte ved institusjonen, men heller skape et nytteverktøy for disse. De som har deltatt i utviklingen har preget systemet i den forstand at det er disse som har bestemt hvilke lokale regler som ble en del kvalitetssikringssystemet.en
dc.format.extent582813 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen
dc.subject.classificationME502
dc.titleKvalitetssikring ved Universitetet i Agder : et translasjonsteoretisk perspektiven
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.source.pagenumber99 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record