• Profesjonalisering av ledelse og ledelsesutdanninger 

      Nordal, Beate (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven tar for seg hvordan utviklingen i ledelsesteorier og næringslivet har endret seg, og hva slags vilkår som forårsaker endringer i ledelsesteorier. Fra 1980-tallet blir kultur introdusert for første gang ...