• Planlegging og makt : en casestudie av planlegging i Kristiansand 

      Nilsen, Julie (Master thesis, 2008)
      Målet med denne masteroppgaven er å finne ut hvordan ulike aktører kan påvirke en planleggingsprosess. Oppgaven er en casestudie som beskriver en konkret planleggingsprosess i Kristiansand. Problemstillingen min er ...