• Tilpasninger og erfaringer i lederrolla i sykehus 

      Berg, Laila Nordstrand (Master thesis, 2007)
      Ledelse i helsevesenet er i fokus i denne oppgava og ulike aspekter belyses. Dette gjøres på bakgrunn av de NPM-påvirkningene som har prega helsevesenet gjennom ulike reformer. Jeg ser på hvilke betydninger kjønn har ved ...