Now showing items 1-20 of 28

   Subject
   VDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910 [1]
   VDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420 [3]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Communication and distributed systems: 423 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200 [2]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320 [2]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Informasjons- og kommunikasjonssystemer: 321 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240 [1]
   VDP::Social science: 200 [1]
   VDP::Social science: 200::Economics: 210 [3]
   VDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213 [2]
   VDP::Social science: 200::Education: 280 [1]
   VDP::Social science: 200::Library and information science: 320 [2]
   VDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Bibliometrics: 324 [1]
   VDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Information and communication systems: 321 [37]
   VDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Information politics: 322 [1]
   VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240 [2]
   VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242 [2]
   VDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550 [6]