Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorReibo, Magnus Strøm
dc.contributor.authorAanensen, Øystein Heggernes
dc.date.accessioned2012-11-21T14:22:46Z
dc.date.available2012-11-21T14:22:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136151
dc.descriptionMasteroppgave i informasjonssystemer- Universitetet i Agder, 2012no_NO
dc.description.abstractDe siste årene har vi fått inntrykk av at det er et økende fokus på gevinstrealisering i IT-prosjekter. Målet med å investere i IT er å bruke IT som et verktøy for å realisere forretningsgevinster. Prosjekter blir ofte godkjente på grunnlag av lovnader om å realisere store forretningsmessige gevinster, men disse gevinstene uteblir i stor grad, dessverre. Dette motiverte oss til å studere denne motsetningen nærmere. Vi fant det ønskelig å kartlegge i hvilken grad norske virksomheter faktisk bruker gevinstrealiseringspraksiser. Ved å ta utgangspunkt i benefits management (Ward & Daniel, 2006) og praksisene i the benefits management capability framework (Ashurst, Doherty, & Peppard, 2008) målte vi norske virksomheters evne til å realisere gevinster, og så dette opp mot ens egen tilfredshet med ITinvesteringer. Vi startet arbeidet med litteraturgjennomgang og diskusjon, intervjuer og samtaler med praktikere. Dette resulterte i en spørreundersøkelse som ble sendt ut til minst 1000 virksomheter i Norge, både private og offentlige. Resultatene viste oss at forståelsen for gevinstrealisering ga en økt bruk av gevinstrealiseringspraksiser, men dette førte ikke økt tilfredshet. Våre hypoteser om at bruk av ekstern kompetanse måtte forkastes, da det viste seg at en høyere forståelse for gevinstrealiseringspraksiser gav tendenser for mer bruk av konsulenter. Vi undersøkte videre i datagrunnlaget vårt og fant ut at høyere forståelse for gevinstrealisering førte til lavere tilfredshet med gevinstrealisering. Noe som igjen fører til lavere tilfredshet med ITinvesteringer. Av dette tolket vi at en del av virksomhetene kjenner til gevinstrealisering, men klarer ikke å benytte seg av tankegangen og metoder på en god måte. Jo større forståelse man har for gevinstrealisering, jo lettere ser man at man faktisk ikke lykkes med gevinstrealisering. Vi konkluderer med at norske virksomheter har en lav evne for gevinstrealisering. Basert på dette ser vi behovet for å hjelpe praktikerne med å utføre gevinstrealisering på en bedre måte enn i dag. Vi foreslår at praktikerne, sammen med teoretikerne, i fellesskap må gå sammen om å utvikle et rammeverk for gevinstrealisering. Et slikt rammeverk må være tuftet på den teoretiske tankegangen bak gevinstrealisering, presentert gjennom praksiser og metoder som praktikerne forstår og vil ta i bruk.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationIS 501
dc.titleGevinstrealisering : hvilken evne har norske virksomheter til å realisere gevinster i IT-prosjekter, og har denne evnen innvirkning på tilfredshet med egne IT-investeringer?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Information politics: 322no_NO
dc.source.pagenumber67 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel