• Innføring av CRM i offentlig sektor 

      Lund, Geir André; Zernichow, Morten (Master thesis, 2007)
      Modernisering av offentlig sektor basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er i økende grad et fokusområde under begrepet e-forvaltning. Dette har ført til nye teknologiske muligheter og arbeidsmåter ...