Show simple item record

dc.contributor.authorEngebretsen, Martin
dc.date.accessioned2007-05-18T12:47:09Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7117-531-9
dc.identifier.issn1503-5174
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135047
dc.description.abstractSom en del av prosjektet Nettportal HiA, som har som mål å samordne alle nettressursene ved høgskolen innen 2005, ble det våren 2004 iverksatt et pilotprosjekt knyttet til lærerutdanningen ved HiA. Denne studien er en del av dette pilotprosjektet. Den har som mål å undersøke vaner, holdninger og preferanser blant studenter og lærere ved lærerutdanningen når det gjelder publisering av undervisningsrelatert materiale på nett. I praksis er det blitt en studie av bruken av Classfronter, siden all den relevante nettpubliseringen finner sted innenfor denne rammen. Studien er basert på kvalitative intervjuer med et panel bestående av åtte faglærere og fire studenter - fordelt på ulike fagområder innen lærerutdanningen. Intervjuene er analysert på grunnlag av aktuell teori omkring medier og teknologi, læring og innovasjonsspredning. Resultatene tyder på at de fleste brukerne oppfatter nettressursene som legges ut, som et positivt supplement til den klasseromsbaserte undervisningen. Men både omfanget av publiseringen, formatene til det som presenteres og synet på hva som er den "ideelle" bruken av de digitale verktøyene, varierer sterkt. Det forhold at en viss andel av målgruppen (studenter, øvingslærer etc.) sjelden eller aldri bruker systemet, representerer dessuten en betydelig usikkerhetsfaktor. Samlet sett indikerer studien at det trengs både strategisk tenkning og ditto handling - kortsiktig så vel som langsiktig - dersom den videre utviklingen av den undervisningsrelaterte nettpubliseringen ved HiA skal kunne foregå på en målrettet, samordnet og effektiv måte.nob
dc.format.extent397573 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien (Høgskolen i Agder)
dc.relation.ispartofseries108
dc.subjectNettpublisering
dc.subjectClassfronter
dc.subjectLærerutdanning
dc.titleTeknologi til glede og besvær : om undervisningsrelatert nettpublisering i lærerutdanningen : rapport fra en delstudie innen prosjektet Nettportal HiA(2003-2005)nob
dc.typeBooken
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550
dc.source.pagenumber48 s.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record