• Demokrati og medborgerskap, begrepenes utvikling i læreplanen 

      Odland, Stian (Master thesis, 2023)
      Demokrati- og medborgerskapsbegrepet er i vinden gjennom innlemmelsen av det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i LK20. Formålet med denne oppgaven er å belyse hvilke oppfatninger av demokrati og medborgerskap ...