• Additive strukturer i tekstoppgaver på 2. trinn 

   Dahl, Erika Farzana; Haven, Thea (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven er en innholdsanalyse av to norske lærebøker for matematikk på 2. trinn. Målet med oppgaven er å undersøke hvilke additive oppgavestrukturer som er representert i de to lærebøkenes tekstoppgaver. ...
  • Additive strukturer i tekstoppgaver på 2. trinn 

   Dahl, Erika Farzana; Haven, Thea (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven er en innholdsanalyse av to norske lærebøker for matematikk på 2. trinn. Målet med oppgaven er å undersøke hvilke additive oppgavestrukturer som er representert i de to lærebøkenes tekstoppgaver. ...
  • Konkretiseringsmateriell & Tallforståelse i Begynneropplæringen 

   Stamsø, Thomas (Master thesis, 2023)
   Konkreter er et verktøy som kan støtte elever i undervisninger og finnes i ulike former. Denne studien tar for seg hvordan elever på førstetrinn arbeider matematisk med fysiske konkreter knyttet til tallkonstruksjoner. I ...
  • Perspectives and reflections on teaching linear algebra 

   Rensaa, Ragnhild Johanne; Hogstad, Ninni Marie; Monaghan, John David (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper presents ‘expert opinions’ on what should be taught in a first-year linear algebra course at university; the aim is to gain a generic picture and general guiding principles for such a course. Drawing on a Delphi ...
  • Themes within lecturers' views on the teaching of linear algebra 

   Rensaa, Ragnhild Johanne; Hogstad, Ninni Marie; Monaghan, John David (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper reports on themes that arose in an investigation of university lecturers’ views on the teaching of linear algebra. This focus on themes was the initial part of a study concentrating on four areas: What is important ...