• Musified Togetherness; Co-Singing in Families Living With Dementia 

      Waage, Helene (Doctoral dissertations at University of Agder;no. 452, Doctoral thesis, 2023)
      Dette ph.d.-prosjektet har som mål å utforske muligheter for og implikasjoner av lavterskel hverdagssang for mennesker med demens og deres nærmeste. En sentral problemstilling er hvordan mennesker med demens og deres ...