Now showing items 21-40 of 11284

  • Trådløs kommunikasjon i prosessindustrien : case Elkem Fiskaa Silicon 

   Olsen, Stig Runar Malerød (Master thesis, 2000)
   Vil innføring av trådløs teknologi ved EFS få konsekvenser for organisasjonsstrukturen og operatørenes arbeidssituasjon? Dette er et av de sentrale spørsmålene i denne rapporten, og ved å analysere fem forskjellige teknologiske ...
  • Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener 

   Hellestøl, Steffen S. (Master thesis, 2000)
   I hovedoppgaven "Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener" belyses design og implementasjon av serverapplikasjoner som er skrevet i språk som C men hvor funksjonalitet kan utvides med dynamisk ...
  • Smartkort og Windows 2000 

   Landa, Terje (Master thesis, 2000)
   Sikkerhet er et viktig tema innenfor alle datasystemer, ikke minst i forbindelse med Internett. Internett åpner nye muligheter, men medfører også at datasystemene blir mer sårbare. Utfordringen for dagens datasystemer ...
  • Intersymbolinterferens - et problem i TETRA? : en studie i multipath miljø 

   Tranås, Svein Oddvar (Master thesis, 2000)
   Bakgrunnen for denne rapporten var et fremsatt ønske om å foreta en undersøkelse om hvorvidt lange radioreflekser i et multipath miljø kunne forårsake intersymbol interferens. Det skulle fokuseres på Terrestial Trunked ...
  • Component-based development on the Windows DNA platform : post-graduate thesis in information and communication technology 

   Barstad, Lars Petter; Kristensen, Frode K. (Master thesis, 2000)
   This report deals with key areas of software development in a distributed environment. Distributed computing systems are becoming increasingly more popular, and the demands for functionality are growing accordingly. With ...
  • Høgskolen på Lesbos 

   Grødum, Kari; Repstad, Pål (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2000)
   Dette skriftet gir informasjon om Metochi, som er Høgskolen i Agders studiesenter på den greske øya Lesbos. Skriftet inneholder også mye levende stoff om historiske og aktuelle forhold på Lesbos, og vil være nyttig for ...
  • Security in the Wireless Application Protocol : post-graduate thesis in information and communication technology 

   Storfjord, Monica (Master thesis, 2000)
   The necessity of being online wherever you are and at any time, have brought foreword the WAP technology. Solution based on banking, industry, and sale among others, is services and application that are on the market to ...
  • Simulated testing in mobile datacom systems (GPRS/UMTS) : postgraduate thesis information and communication technology 

   Arslanagic, Aida; Siqveland, Elisabeth (Master thesis, 2000)
   The assignment described in this thesis is given by Ericsson AS and gives an evaluation of simulation and testing tools used in their development projects. Since Ericsson wants to change their testing process the task ...
  • WAP-tjeneste for SATREF 

   Amundsen, Stig Werner (Master thesis, 2000)
   Mobil data kommunikasjon er et område som stadig omfatter nye tjenester og muligheter. Det er spesielt i den senere tid at dette har fått en bred støtte og stadig flere ser mulighetene og fordelene med teknologien. En ...
  • Overføring av prosessdata via WAP 

   Bræck, Christer (Master thesis, 2000)
   Denne oppgaven ser på mulighetene for å overføre prosessdata via en WAP-telefon. Prosessdataen som skal overføres er et EKG-signal. EKG er et signal som beskriver forandringer i elektrisk aktivitet på hjertet. En WAP-telefon ...
  • Bruk av Honeypot-konseptet for å øke sikkerheten i nettverket 

   Høgsaas, Trond (Master thesis, 2000)
   De siste årenes kraftige vekst i nettverksbaserte tjenester, har ført til at datasikkerhet er blitt en stadig viktigere del av organisasjonenes IT-strategi. Et av de viktigste midlene i kampen mot datakriminalitet er ...
  • Utvikling og evaluering av simuleringsbaserte geografiske informasjonssystemer (GIS) 

   Thoner, Øyvind (Master thesis, 2000)
   Rapporten ser på mulighetene ved å integrere modellering og simulering med GIS (Geografiske Informasjonssystemer) i en såkalt SimGIS applikasjon. Utviklingen i ytelse og kapasitet i hardware har ført til at slike ...
  • Bluetooth : overføring av EKG-prosessdata via Bluetooth-teknologi 

   Grønhovd, Per Rune (Master thesis, 2000)
   Denne oppgaven tar for seg mulighetene for å overføre EKG-prosessdata via Bluetooth-teknologi. EKG-prosessdata er signaler generert ut i fra elektrisk aktivitet på hjertet. Bluetooth skal i denne sammenhengen fungere som ...
  • Systemdynamisk modellering av logistikk hos Kitron Electronics AS 

   Nygren, Erik; Kvastad, Guttorm (Master thesis, 2000)
   Vi har i denne hovedoppgaven modellert logistikk i en produksjonsbedrift, og brukt denne modellen ved ulike simuleringer, nettopp for å finne de viktigste og de mest sensitive faktorene rundt der bedriftene bruker mest ...
  • En evaluering av systemdynamisk modellering av logistikk 

   Inderberg, Andreas (Master thesis, 2000)
   Denne oppgaven tar opp og peker på noen generelle logistikk problemer som produksjonsbedrifter kan møte. Flere bedrifter i elektronikk bransjen, særlig produsenter sliter med dekningsbidraget for det de produserer. ...
  • Kartlegging av skoglemen - indikatorart for urørt granskog. Buskerud fylke 1999 

   Johansen, Beate Strøm; Kviljo, Tor (Research report, 2000)
  • Dynamisk konfigurering av komponentbaserte tjenester 

   Thorsen, Morten; Andersen, Arnfinn (Master thesis, 2001)
   Utbredelsen av komponentbaserte tjenester har i den senere tid økt. Selv om komponent-teknologien i seg selv bidrar til en viss dynamikk, er allikevel komponentene/tjenestene ofte nokså statiske. Rapporten belyser ulike ...
  • Digital maps on the web, and accessibility 

   Andersen, Kim André (Master thesis, 2001)
   The necessity of location information and knowing where you are at any time, have brought foreword the Global Positioning System (GPS) technology. Graphic Information System (GIS) have since the 1980s grown to be used in ...
  • GPRS for GSM upgrade strategies using network redundancy 

   Larsen, Erlend (Master thesis, 2001)
   The Serving GPRS Support Node (SGSN) is the most fundamental node in GPRS. Ericsson produces and manages an increasing number of SGSN nodes in the world. SGSN nodes require upgrades on software and hardware regularly, ...
  • Modules for machine-to-machine communication i GPRS : case study, medical surveillance 

   Monrad, Atle (Master thesis, 2001)
   Machine-to-machine communication is estimated to get an exponential growth in the coming years. This will open for new ways to utilise the networks, and is foreseen to be a means to increase business. Increased efficiency ...