Now showing items 21-40 of 6368

  • WAP-tjeneste for SATREF 

   Amundsen, Stig Werner (Master thesis, 2000)
   Mobil data kommunikasjon er et område som stadig omfatter nye tjenester og muligheter. Det er spesielt i den senere tid at dette har fått en bred støtte og stadig flere ser mulighetene og fordelene med teknologien. En ...
  • Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener 

   Hellestøl, Steffen S. (Master thesis, 2000)
   I hovedoppgaven "Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener" belyses design og implementasjon av serverapplikasjoner som er skrevet i språk som C men hvor funksjonalitet kan utvides med dynamisk ...
  • Component-based development on the Windows DNA platform : post-graduate thesis in information and communication technology 

   Barstad, Lars Petter; Kristensen, Frode K. (Master thesis, 2000)
   This report deals with key areas of software development in a distributed environment. Distributed computing systems are becoming increasingly more popular, and the demands for functionality are growing accordingly. With ...
  • En evaluering av systemdynamisk modellering av logistikk 

   Inderberg, Andreas (Master thesis, 2000)
   Denne oppgaven tar opp og peker på noen generelle logistikk problemer som produksjonsbedrifter kan møte. Flere bedrifter i elektronikk bransjen, særlig produsenter sliter med dekningsbidraget for det de produserer. ...
  • WAP-tjeneste for sanntidskoordinering 

   Solvang, Frode (Master thesis, 2000)
   Oppgaven tar for seg teori rundt koordinering, sanntid og Wireless Aplication Protocol. Den teoretiske studien viser at det er mulig å lage en tjeneste for WAP som kan brukes som et verktøy for koordinering. Som eksempel ...
  • Simulated testing in mobile datacom systems (GPRS/UMTS) : postgraduate thesis information and communication technology 

   Arslanagic, Aida; Siqveland, Elisabeth (Master thesis, 2000)
   The assignment described in this thesis is given by Ericsson AS and gives an evaluation of simulation and testing tools used in their development projects. Since Ericsson wants to change their testing process the task ...
  • Systemdynamisk modellering av logistikk hos Kitron Electronics AS 

   Nygren, Erik; Kvastad, Guttorm (Master thesis, 2000)
   Vi har i denne hovedoppgaven modellert logistikk i en produksjonsbedrift, og brukt denne modellen ved ulike simuleringer, nettopp for å finne de viktigste og de mest sensitive faktorene rundt der bedriftene bruker mest ...
  • Overføring av prosessdata via WAP 

   Bræck, Christer (Master thesis, 2000)
   Denne oppgaven ser på mulighetene for å overføre prosessdata via en WAP-telefon. Prosessdataen som skal overføres er et EKG-signal. EKG er et signal som beskriver forandringer i elektrisk aktivitet på hjertet. En WAP-telefon ...
  • Sikkerhet i Blåtann 

   Hartviksen, Stian (Master thesis, 2000)
   Denne diplomoppgaven tar for seg sikkerhetsaspekter til trådløs kommunikasjon ved bruk av Blåtann. Sikkerhet består av tre hoveddeler; autentisering, autorisering og kryptering. Autentisering er det å bekrefte ektheten ...
  • Intersymbolinterferens - et problem i TETRA? : en studie i multipath miljø 

   Tranås, Svein Oddvar (Master thesis, 2000)
   Bakgrunnen for denne rapporten var et fremsatt ønske om å foreta en undersøkelse om hvorvidt lange radioreflekser i et multipath miljø kunne forårsake intersymbol interferens. Det skulle fokuseres på Terrestial Trunked ...
  • Smartkort og Windows 2000 

   Landa, Terje (Master thesis, 2000)
   Sikkerhet er et viktig tema innenfor alle datasystemer, ikke minst i forbindelse med Internett. Internett åpner nye muligheter, men medfører også at datasystemene blir mer sårbare. Utfordringen for dagens datasystemer ...
  • Security in the Wireless Application Protocol : post-graduate thesis in information and communication technology 

   Storfjord, Monica (Master thesis, 2000)
   The necessity of being online wherever you are and at any time, have brought foreword the WAP technology. Solution based on banking, industry, and sale among others, is services and application that are on the market to ...
  • Trådløs kommunikasjon i prosessindustrien : case Elkem Fiskaa Silicon 

   Olsen, Stig Runar Malerød (Master thesis, 2000)
   Vil innføring av trådløs teknologi ved EFS få konsekvenser for organisasjonsstrukturen og operatørenes arbeidssituasjon? Dette er et av de sentrale spørsmålene i denne rapporten, og ved å analysere fem forskjellige teknologiske ...
  • Utvikling og evaluering av simuleringsbaserte geografiske informasjonssystemer (GIS) 

   Thoner, Øyvind (Master thesis, 2000)
   Rapporten ser på mulighetene ved å integrere modellering og simulering med GIS (Geografiske Informasjonssystemer) i en såkalt SimGIS applikasjon. Utviklingen i ytelse og kapasitet i hardware har ført til at slike ...
  • Bruk av Honeypot-konseptet for å øke sikkerheten i nettverket 

   Høgsaas, Trond (Master thesis, 2000)
   De siste årenes kraftige vekst i nettverksbaserte tjenester, har ført til at datasikkerhet er blitt en stadig viktigere del av organisasjonenes IT-strategi. Et av de viktigste midlene i kampen mot datakriminalitet er ...
  • The norwegian tax system 

   Pedersen, Helge (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Research report, 2001)
   This paper gives a description of the Norwegian tax system. The main areas are: • A brief description of the Norwegian tax system as a whole • A description of the broad lines of the tax system and tax rates fir Nowegian ...
  • Sørlandske stemmer i en ny tid : om diktning fra eller med tilknytning til Agder. 2 

   Johannessen, Oddbjørn (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2001)
   En samling artikler, kommentarer og anmeldelser som i sum presenterer noen av de mest sentrale samtidsforfatterne fra Sørlandet. Et sentralt synspunkt i flere av tekstene er at det ikke finnes noen ny "sørlandsk dikterskole", ...
  • Upper secondary school organisations : a case study of two Norwegian schools 

   Nylehn, Børre; Presthus, Anne Marie (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2001)
  • Evaluering av forsøk i Hå kommune : delrapport 1, første breddestudie 

   Presthus, Anne Marie; Næss, Gunnar; Tønnessen, Liv Kari Bondevik (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2001)
   Dette er den første delrapporten i prosjektet "Evaluering av forsøk i Hå kommune". Høgskolen i Agder har i 2 år fulgt arbeidet med forsøk i Hå. Etter at forsøket er avsluttet sommeren 2002, skal analyser av innsamlede ...
  • Mobility in IPv6 

   Hunskaar, Jørn; Lunde, Trond Almar (Master thesis, 2001)
   In the future it is expectable that the number of terminals with wireless access to network resources will be more and more widespread, and it is therefore necessary to integrate mobility support into future generation ...