Show simple item record

dc.contributor.advisorFlak, Leif Skiftenes
dc.contributor.authorGhini, Ingeborg Iolanda Blomberg
dc.date.accessioned2023-08-02T16:23:35Z
dc.date.available2023-08-02T16:23:35Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:150859902:36662883
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3082371
dc.description.abstractDenne masterstudien har undersøkt anvendelse av spillifisert opplæring i norsk offentlig sektor. Målet har vært å identifisere faktorer som påvirker individers motivasjon for gjen- nomføring. Forskningsspørsmålet var følgende; «Hvilke faktorer påvirker motivasjon for gjennomføring av spillifisert opplæring i norsk offentlig sektor?». Offentlig sektor opplever stadig større press for å levere bedre tjenester, samtidig som ressurser reduseres og må brukes mer effektivt. Undersøkelser gjennomført av SSB viser at norsk offentlig sektor har utfordringer med å tilegne seg ansatte med den kompe- tansen de behøver. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i 2019 ut en rapport som sa at mangel på essensiell kunnskap bidro til at teknologi ikke blir fullstendig nyttig- gjort. Dette er med på å skape et behov for å bedre utnytte den arbeidskapasiteten som allerede er på en arbeidsplass, og en måte er å forbedre opplæringsmetoder. Metoden spillifisering viser lovende resultater og studier på området viser at spillifisering kan øke adopsjon av digitale systemer på en arbeidsplass og bidra til økt kapasitet. For å undersøke hvilke faktorer som påvirker motivasjonen til ansatte som har gjennomført spillifisert opplæring i norsk offentlig sektor, ble det gjennomført en case- studie. 11 semi-strukturerte intervjuer ble gjennomført i tidsrommet januar til mars 2023, hvor alle hadde benyttet det samme spillifiserte opplæringssystemet. Fra disse intervjuene ble åtte sentrale faktorer identifisert. De åtte faktorene spiller en stor rolle på individers motivasjon for gjennomføring av opplæringen; 1) Indre og ytre motivasjon, 2) Kontekst og arbeidsplass, 3) Individuelle forskjeller, 4) Mengdetrening og tilbakemelding, 5) Mangler i spillet, 6) Læringsutbyttet, 7) Erfaring og tidligere opplæring, og 8) Utford- ringer i datasystemet. Resultatene indikerer at et individ påvirkes at en rekke faktorer både innenfor og utenfor spillet og opplæringens rammer. Ved å ta disse faktorene til etterretning og vur- dere innvirkningen av disse kan man øke sannsynligheten for suksessfull opplæring ved bruk av spillifisering.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleSpillifisert opplæring i norsk offentlig sektor
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record