Show simple item record

dc.contributor.advisorTorstveit, Monica Klungland
dc.contributor.advisorSolstad, Bård Erlend
dc.contributor.advisorFahrenholtz, Ida Lysdahl
dc.contributor.authorWåland, Marlene Sophie
dc.date.accessioned2023-07-08T16:23:38Z
dc.date.available2023-07-08T16:23:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:142216884:35192575
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077284
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Forekomsten av spiseforstyrrelser (SF) er høyere blant kvinnelige utholdenhetsutøvere sammenlignet med mannlige utøvere og normalbefolkningen. Det er mangel på studier som har undersøkt om e-læringsprogram kan redusere symptomer på SF blant kvinnelige utholdenhetsutøvere, og tidligere studier har etterspurt slike intervensjoner. Hensikt: Studiens hensikt var å undersøke om et 16 ukers e-læringsprogram innen idrettsernæring kan endre symptomer på SF, risiko for lav energitilgjengelighet (LEA) og symptomer på treningsavhengighet blant kvinnelige utholdenhetsutøver med henholdsvis lav og høy risiko for SF. Metode: Totalt deltok 54 kvinnelige utholdenhetsutøvere i studien, fordelt på to grupper med henholdsvis høy (n=43ved T1, n=16 fikk intervensjon, gj.snitt alder: 29.0) og lav risiko for SF (n=11, gj.snitt alder 24.81). Deltakerne fikk ukentlig tilgang til én e-læringsvideo om idrettsernæring over en 16 ukers periode. Alle svarte på spørreskjema ved både pre- og posttest. Resultater: Gruppen med høy risiko for SF hadde en nedgang på 4.6% i EDE-Q score (Eating Disorder Examination Questionnaire), og 13.7% i EAI score (Exercise Addiction Inventory) fra pre til posttest. LEAF-Q score (Low energy availability in female questionnaire) økte med 8% fra pre til posttest. Deltakerne med lav risiko for SF hadde en reduksjon på 36.5% i EDE-Q score, 20.8% i LEAF-Q score, og 8.3% i EAI score fra pre til posttest. Konklusjon: Et 16 ukers e-læringsprogram innen idrettsernæring endrer ikke symptomer på SF, risikoen for LEA eller symptomer på treningsavhengighet hos kvinnelige utholdenhetsutøvere med høy risiko for SF. Hos deltakerne med lav risiko for SF kan det endre symptomer på SF, og redusere risikoen for LEA, men endrer ikke symptomer på treningsavhengighet. Nøkkelord: Idrettsernæring, LEA, RED-S, Spiseforstyrrelser
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleEndring i spiseforstyrrelsessymptomer hos kvinnelige utholdenhetsutøvere etter et 16 ukers e-læringsprogram om idrettsernæring
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record