Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsen, Hege Mari
dc.contributor.authorJohansen, Renate
dc.date.accessioned2023-07-05T16:23:57Z
dc.date.available2023-07-05T16:23:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:143806072:50161663
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076254
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: DigiHelse er et digitaliseringstiltak hvor hjemmeboende pasienter (og pårørende med fullmakt) kan kommunisere digitalt med hjemmesykepleien via den nettbaserte helsetjenesten Helsenorge. I tillegg til digital meldingstjeneste kan pasienter se når de får besøk, og avbestille besøk de ikke trenger. Direktoratet for e-helse og KS forventet store tidsbesparelser og bedre oppgaveløsning, men forskning viser at systemet blir lite brukt. Hensikt: Målet har vært å belyse hvordan sykepleiere har opplevd implementeringsprosessen av DigiHelse i hjemmesykepleien for å bidra til et kvalitativt kunnskapsgrunnlag i det videre implementeringsarbeidet. Problemstilling: Hvilke drivere og barrierer opplever sykepleiere ved implementering av DigiHelse i hjemmesykepleien? Metode: Jeg har benyttet kvalitativ metode med en kombinasjon av deduktiv og induktiv tilnærming. Det har blitt benyttet en semistrukturert intervjuguide basert på kategoriene til Steven Alters «Work System Framework». Det ble gjennomført 8 intervjuer med sykepleiere fra hjemmesykepleien i to kommuner i Agder, og analysen avdekket 16 subkategorier om faktorer som fremmer eller hemmer implementeringsprosessen. Resultater: Resultatene viste flere barrierer enn drivere. Funn kan indikere at sykepleiere opplever DigiHelse som et fremtidig egnet verktøy, men implementering av DigiHelse i hjemmesykepleien oppleves per i dag som en utfordring. Konklusjon: Identifiserte drivere: Muligheten til økt kvalitet og sikkerhet, Mulighet for redusert belastning på telefon, Innføring av telefontid, Endringsvillighet, Endringsrettet ledelse.Identifiserte barrierer: Mulig lav kjennskap til DigiHelse i befolkningen, Manglende egnethet for målgruppa, Manglende bruk, Forutsigbart system til uforutsigbar tjeneste, Manglende oppfølging av teknologi, Manglende kunnskap og opplæring om DigiHelse blant personell, Manglende egnethet på kort varsel, Uavklarte roller om ansvar for opplæring av pasient/pårørende, Fravær av lokale pådrivere, Manglende kjennskap til målsetting, Manglende systemtilpasninger og interoperabilitet, Manglende opplevd oppfølging og prioritering, Opplevd høy arbeidsbelastning og merarbeid Nøkkelord: DigiHelse, innbyggerdialog, implementering, hjemmesykepleien, drivere, barrierer.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleDrivere og barrierer ved implementering av DigiHelse i hjemmesykepleien
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record