Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVederhus, John-Kåre
dc.contributor.authorModalsli, Nicolai
dc.date.accessioned2023-06-17T16:23:22Z
dc.date.available2023-06-17T16:23:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:138363241:97467296
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3071900
dc.description.abstractEtterspørselen fra pasienter med behov for psykisk helse og avhengighetsbehandling øker. Digital behandling fremheves av helsemyndigheter som en moderne og innovativ måte å møte dette behovet på. Imidlertid er det mer uklart hvordan klinikere i poliklinikker oppfatter bruken av digital behandling. Hensikten med studien har vært å identifisere hvor det er muligheter for intervensjon til å kunne påvirke bruken av digital behandling. Studien har undersøkt om det er sammenheng mellom behandleres intensjon til, og faktisk bruk av digital behandling. Studien har undersøkt hvilke bakgrunnsvariabler som påvirker bruken av digital behandling, og om det er en sammenheng mellom digital helsekompetanse og bruken av digital behandling. Studien har en kvantitativ metode, med Theory of planned behavoir (TPB) som teoretisk rammeverk. Behandlere (n=31) ved poliklinikker inne psykisk helse og avhengighetsbehandling på Sørlandet Sykehus har besvart et spørreskjema, og informasjon om bruk av digital behandling ble hentet fra DIPS. Sti-analyse, multippel lineær regresjonsanalyse og Goodman and Kruskal's gamma ble benyttet for å analysere data. Det er funnet en signifikant sammenheng mellom holdninger og intensjon til å benytte digital behandling, men det er ikke funnet en sammenheng mellom behandleres intensjon til og faktisk bruk av digital behandling. Studien viser at høyere alder øker sannsynligheten for å benytte digital behandling, og at digital behandling brukes mest i fagområdet psykisk helse for voksne. Videre studier trengs for å undersøke om bruken av digital behandling endrer seg, dersom mulighetene for intervensjon påvirkes.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleDigital psykisk helse - Finnes det en sammenheng mellom behandlers intensjon til og faktiske bruk av digital behandling i psykisk helse og avhengighetsbehandling?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel