Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Linda Mihaila
dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisorMunday, Judy
dc.contributor.authorGudmundsdottir, Brynhildur
dc.contributor.author
dc.contributor.authorHelland, Bodil Ane
dc.contributor.author
dc.contributor.authorOurom, Linn Terese Oa
dc.date.accessioned2022-09-26T16:25:08Z
dc.date.available2022-09-26T16:25:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:106931808:68347062
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021512
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Operasjonssykepleiere har ansvar for instrumentene under kirurgiske inngrep. Mister man kontrollen over instrumentene kan det ha negative konsekvenser for pasienten og det kirurgiske teamet. Noen sykehus bruker standardisert oppdekking av assistansebordet på kirurgiske inngrep, blant annet keisersnitt. Hensikt: Å undersøke operasjonssykepleieres erfaringer og holdninger til en standardisert oppdekking av assistansebordet ved akutt keisersnitt. Problemstilling: Hva er fordelene og ulempene ved å bruke en standardisert oppdekking av assistansebordet til akutt keisersnitt? Metode: Vi samlet data gjennom 12 kvalitative, semi-strukturerte dybdeintervjuer med operasjonssykepleiere. Data ble analysert ved hjelp av Malterud’s systematiske tekstkondensering. Resultater: Analysen viste 4 resultatkategorier og 12 underkategorier. Det viktigste for deltakerne var å ha kontroll over instrumentene. Standardisert oppdekking viste seg spesielt nyttig for uerfarne operasjonssykepleiere, i akutte situasjoner, i samarbeidet med gynekologene og ved samtidighetskonflikter. Noen ulemper kom fram, som at overgangen til å innføre en standard kan skape utfordringer, spesielt for erfarne operasjonssykepleiere, og at standarden ikke passer alle ergonomiske behov og situasjoner. Det var noen uenigheter om individuelle tilpasninger i oppdekkingen ble sett på som en fordel eller en ulempe. Det ble understreket at standardisert oppdekking aldri måtte erstatte tellekontrollen. Konklusjon: En standardisert oppdekking kan sørge for å kvalitetssikre optimalt samarbeid og gjøre at operasjonssykepleiere kan føle seg trygge, uavhengig av erfaringsgrad. Bruk av en standard gir allikevel ikke nødvendigvis det beste resultatet i alle situasjoner og kan være utfordrende, spesielt i implementeringsfasen. Nøkkelord: Operasjonssykepleier, assistansebord, standard oppdekking, organisering, sikkerhet, erfaring, akutt keisersnitt.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleSet-up of surgical instruments during emergency Cesarean section
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record