Show simple item record

dc.contributor.advisorFrivold, Gro
dc.contributor.authorJensen, Ellen Kristine Eimind
dc.contributor.authorLangås, Guro Rønning
dc.date.accessioned2022-09-26T16:25:00Z
dc.date.available2022-09-26T16:25:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:106931808:2393778
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021504
dc.description.abstractBakgrunn: Vi har en reell mangel på intensivsykepleiere i Norge. Covid-19 pandemien har ført til ytterligere press på intensivavdelingene. Det er lite forskning på hvordan pandemiens første bølge har påvirket norske intensivsykepleiere. Hensikt: Studiens hensikt har vært å undersøke hvilke erfaringer norske intensivsykepleiere har med følelsesmessige utfordringer og opplevelse av mestring av sitt arbeid under strenge smittevernrutiner. Kunnskapen vil kunne bidra til å forstå hvilke behov intensivsykepleiere har for å stå i yrkesrollen både under og etter en pandemi. Metode: Det er benyttet et kvalitativt forskningsdesign, med en fenomenologisk/hermeneutisk tilnærming. Det ble foretatt semistrukturerte dybdeintervju av 8 intensivsykepleiere med klinisk erfaring fra første smittebølge. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av Lindseth & Norbergs 3-trinns analysemetode. Resultater: To hovedtema kom frem: Følelsen av å være uforberedt, alene og usikker og å mestre gjennom kunnskap, samhold og egenomsorg. Intensivsykepleierne måtte, ved hjelp av flyktig og mangelfull informasjon, forberede seg på det ukjente. Å arbeide alene på isolat opplevdes både fysisk og følelsesmessig utfordrende. Intensivavdelingen ble betraktet som et meningsfullt arbeidssted. Tilstrekkelig bemanning og intensivkompetanse lettet arbeidshverdagen. Kunnskap, erfaring og faglig trygghet gir grunnlag for mestring. Viktigheten av kollegialt samhold og en støttende leder blir belyst. Egenomsorg ved å sette egne grenser og koble av fra jobb er viktige mestringsfremmende faktorer. Konklusjon: Systemutfordringer, i form av manglende pandemiberedskap og flyktig informasjon, har vært årsaker til utfordringer under første smittebølge av Covid-19 pandemien. Arbeid under strenge smitteverntiltak har vært utfordrende både fysisk og følelsesmessig. Mestring av yrkesrollen har vært av miljømessig og personlig karakter. Kunnskap og erfaring, bruk av problemløsende handlinger, samt følelsen av å stå samlet og gjøre en meningsfull jobb har vist seg å bidra til mestring i yrkesrollen. Nøkkelord: Covid-19, erfaringer, intensivsykepleier, utfordringer, stress, mestring.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.title"Å arbeide alene i usikkerheten" : En kvalitativ studie om intensivsykepleieres opplevelse av følelsesmessige utfordringer og mestring i yrkesrollen under første smittebølge av covid-19 pandemien.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record