Show simple item record

dc.contributor.advisorFrivold, Gro
dc.contributor.authorSkeie, Natalie
dc.contributor.author
dc.contributor.authorTveit, Anette Homstøl
dc.date.accessioned2022-09-26T16:24:58Z
dc.date.available2022-09-26T16:24:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:106931808:67923259
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021501
dc.description.abstractBakgrunn: Det finnes omfattende litteratur om betydningen av pårørendes tilstedeværelse under et intensivopphold. Som en følge av besøksrestriksjonene innført i sykehus under Covid-19 pandemien ble pårørende til intensivpasienter utestengt fra intensivavdelingene, som førte til en stor endring i intensivsykepleieres pårørendearbeid. Det finnes sparsomt med norsk forskning av intensivsykepleieres opplevelser og erfaringer ved å ivareta pårørende under Covid-19 pandemien. Hensikt: Å undersøke intensivsykepleieres opplevelser og erfaringer knyttet til ivaretakelsen av voksne pårørende til voksne intensivpasienter under Covid-19 pandemien. Målet var å samle data fra intensivsykepleieres perspektiv fra denne spesielle tiden, som kan brukes i eventuelle lignende situasjoner i fremtiden. Problemstilling: Hvordan har intensivsykepleiere opplevd og erfart ivaretakelsen av voksne pårørende til voksne intensivpasienter under Covid- 19 pandemien? Metode: Studien har et kvalitativt forskningsdesign med en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Ti dybdeintervjuer av intensivsykepleiere med erfaring fra arbeid i intensivavdelinger under Covid- 19 pandemien ble gjennomført. For å analysere innsamlet datamateriale har vi latt oss inspirere av Lindseth & Nordberg sin fenomenologisk- hermeneutiske analysemetode. Resultat: Funnene våre resulterte i to hovedtema med fem undertema: «den store endringen» med undertemaene: «barrierer for ivaretakelse», «smittevern skaper avstand» og «uenighet i kollegiet». Det andre hovedtemaet er: «å skape muligheter», med undertemaene: «erstattende tiltak» og «tilrettelegging av kontakt». Konklusjon: Besøksrestriksjoner satte intensivsykepleierne i etisk vanskelige dilemmaer og ivaretakelsen av pårørende opplevdes som av dårligere kvalitet. Digitale erstattende tiltak ble brukt for å ivareta pårørende. Pårørendes rolle i pasientomsorgen bør anerkjennes og intensivavdelinger bør tilstrebe fleksible besøkstider igjen. Nøkkelord: intensivsykepleier, pårørende, Covid-19, ivaretakelse, besøksrestriksjoner, erfaringer, kvalitativ
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleÅ ivareta intensivpasienters pårørende under Covid - 19 pandemien: intensivsykepleieres perspektiv
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record