Show simple item record

dc.contributor.advisorOdd Kenneth Hillesund
dc.contributor.author
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:25Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:107890223:37376549
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020432
dc.description.abstractI denne studien undersøkes hvilke opplevelser barnehagelærere har med samtaleverktøyet Kroppen er min i barnehagen. Hovedmålsettingen med Kroppen er min er å styrke barnehageansattes kompetanse på å gi barn kunnskap om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Hensikten er at barn skal få en forståelse av at seksuelle overgrep er ulovlig, og at de lettere skal kunne si fra til en voksen om sine opplevelser. Jeg har valgt å bruke et kvalitativt forskningsdesign. Gjennom semistrukturerte intervju fikk jeg et godt innblikk i fem barnehagelæreres perspektiver på å bruke samtaleverktøyet i en gruppe med barn i barnehage. Barna var fem år gamle. Analysen av intervjuene viste at kompetansen barnehagelærerne opparbeidet seg med samtaleverktøyet, har styrket samtalene de har med barn om sensitive temaer. Det er også avdekket en svakhet i samtaleverktøyet: Det omfatter ikke barns normale seksuelle utvikling og endringene barn opplever i relasjon til sin kropp. I tillegg opplevde informantene usikkerhet når de skulle følge opp barn som de var bekymret for, på grunn av svikt i relasjoner og kontinuitet. Studien gir kunnskap om hvordan informantene opplever at det er å bruke samtaleverktøyet i barnehagen. Barnehagelærerne deler både positive og negative opplevelser rundt dette temaet, men viser generelt mye usikkerhet når det kommer til kunnskap om seksuelle overgrep, barns seksualitet og det å melde inn bekymringer om barn. Nøkkelord: Barnehagelæreres opplevelse, kompetanse, seksuelle overgrep, barns seksuelle utvikling, usikkerhet, relasjoner og kontinuitet.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleHvordan opplever barnehagelærere å bruke samtaleverktøyet Kroppen er min i barnehagen?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record