Show simple item record

dc.contributor.advisorTonje Lossius Husum
dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisorMonica Strømland (bi-veileder)
dc.contributor.authorAndrea Fidje Amundsen
dc.contributor.author
dc.contributor.authorRita Junker Lian
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:24Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:107890223:35692846
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020431
dc.description.abstractFormål: I Norge gir Psykisk helsevernloven adgang til å bruke tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) dersom dette blir vurdert som et bedre alternativ for individet enn å være innlagt på en institusjon med tvang. Hensikten med studien er å sette fokus på hvordan helsepersonell opplever at tvang påvirker bedringsprosessen til individet. Metode: Studien er en kvalitativ studie. Ved hjelp av et semistrukturert intervju av helsepersonell i kommunehelsetjenesten ønsket vi å finne ut av hvordan relasjoner, motivasjonen og behandlingsalliansen ble påvirket og formet når det foreligger tvangsvedtak. Vi intervjuet elleve personer under studien. Personene vi intervjuet hadde alle bakgrunn som utdannet helsepersonell. Resultat: Helsepersonellet vi har snakket med har ulike erfaringer med hvordan det er å arbeide recoveryorientert i situasjoner der det foreligger tvang. Hva tvangsvedtaket innebærer rent praktisk for både helsepersonell og brukeren som er pålagt, viser seg å være relevant. Hvordan helsepersonell opplevde at tvangsvedtaket påvirket relasjonen til individet viste seg også å være viktig. I tillegg hadde helsepersonellets opplevelse av å arbeide recoveryorientert parallelt med tvangsvedtaket mye å si. Konklusjon: Formålet med studien var å gi innsikt i hvordan helsepersonell i kommunehelsetjenesten opplevde at tvangsvedtak kan ha betydning deres recoveryorienterte arbeidsmetode, og om de opplever at dette påvirket individets bedringsprosess. Et av hovedfunnene våre er at deltakerne ikke opplever at tvangsvedtaket utgjør noen betydelig hindring når det kommer til deres recoveryorienterte arbeid. De opplever at individene de kjenner fra før av får seg en ”trøkk” i starten, men at dette som regel lar seg reparere relativt fort. Helsepersonell fremstår som positive til bruk av TUD. De sier at de stoler på at vurderingene som blir tatt av fagpersonene og at de anser tvang som et nødvendig onde. Nøkkelord: tvang uten døgn – psykisk helsevernloven – recovery – helsepersonell - kommune
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleTvang i et recoveryperspektiv. - Et nødvendig onde.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record