Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaddeland, Kristine
dc.contributor.advisorRohde, Gudrun Elin
dc.contributor.authorBogoczova, Terezie
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:16Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:109770807:2960445
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020420
dc.description.abstractBakgrunn: Den moderne sykepleie ivaretar pasientenes åndelige behov ut ifra sin kunnskap og sitt yrkesformål, som en del av kunnskapsbasert yrkesutøvelse. Katolske sykepleiere utøver sitt yrke i samsvar med yrkesretningslinjer, samtidig som de er bevisst på at det utfra deres katolske perspektiv er viktig å ivareta pasientens åndelige velbefinnende. Hensikt og forskningsspørsmål: Hensikten med dette prosjektet er å undersøke hvilke opplevelser og erfaringer katolske sykepleiere har med å ivareta pasienters åndelige behov. Derfor er problemstilling: Hvilke erfaringer har katolske sykepleiere med å ivareta pasienters åndelige behov?» Metode og utvalg: Datamaterialet ble samlet inn gjennom seks kvalitative individuelle intervjuer av katolske sykepleiere. Systematisk tekstkondensering ble brukt som analysemetode. Resultater: Resultat for analysen ga tre hovedtemaer og ni subtemaer. Sykepleierne erfarte at møte med pasienter, relasjonsbygging, handling etter pasientenes premisser og gjenkjennelse av pasientenes behov er grunnleggende for å kunne gi åndelig omsorg. Sykepleierne opplevde utfordringene som tidspress, språkvansker, mental helse og fysisk tilstand knyttet til å ivareta pasientenes åndelige behov. Videre opplevde de behov for å involvere pårørende i pleie, også behov for å ivareta pårørende med de utfordringene pårørenderolle bærer med seg. Konklusjon: Sykepleieres hverdag med ivaretakelse av pasientenes åndelige behov er kompleks og byr på flere utfordringer. Sykepleierne jobber kunnskapsbasert og i samsvar med høy faglighet. Hvis pasienten, pårørende og planlegging settes i fokus kan sykepleiehverdagen bli mindre påvirket av utfordringer og stressende både for sykepleier, pasienter og pårørende. Nøkkelord: åndelig omsorg, sykepleie, utfordringer, tidspress, pårørende, språk, katolsk sykepleie
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleÅNDELIG OMSORG I SYKEPLEIE "Hvilke erfaringer har katolske sykepleiere med å ivareta pasienters åndelige behov?"
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel