Show simple item record

dc.contributor.advisorMoe, Carl Erik
dc.contributor.authorBerge, Linn Mari
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:11Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:107893329:49774867
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020414
dc.description.abstractBakgrunn: Politiske styringsdokumenter trekker frem at digitalisering av helse- og velferdstjenester er nødvendig for å sikre velferden og et bærekraftig samfunn. Digitale løsninger og tjenester har et stort potensial, men ikke alle kan nyttiggjøre seg av disse uten støtte. Digitale skiller oppstår som konsekvens av det. Det å ikke kunne delta digitalt på lik linje med andre innbyggere kan få store samfunnsøkonomiske konsekvenser, og det kan føre til at innbyggere ikke får den hjelpen de trenger til rett tid. Hensikt: Formålet med denne studien har vært å få mer kunnskap om konsekvenser av det digitale skillet og hvordan det kan tilrettelegges for at digitalt utsatte eller delvis digitale familier kan få tilgang til digitale tjenester. Studien har undersøkt hvordan det digitale skillet arter seg i kontekst av Godt begynt prosjektet, og hvilke aspekter som kan hemme og fremme tilgang til digitale tjenester for digitalt utsatte familier. Metode: Studien har blitt gjennomført som en casestudie med kvalitativ forskningsstrategi der semistrukturerte intervjuer har blitt benyttet for datainnsamling. Fem helsesykepleiere og fire familier har blitt intervjuet. Systematisk tekstkondensering har blitt anvendt som metode for å analysere data, noe som resulterte i fire hovedfunn. Funn og konklusjon: Sentrale funn tyder på at hindringer for digital deltakelse kan være mangel på informasjon, dårlig brukskvalitet og språklige barrierer, mens flerspråklig støtte og differensierte tilbud som for eksempel kommunikasjon gjennom mellommenneskelige møter vil kunne fremme digital og sosial inklusjon. Studien tyder på at det må tilrettelegges for differensierte tilbud til både individer og grupper som opplever hindringer med digitale tjenester for å sikre digital og sosial inklusjon i samfunnet. Nøkkelord: Digitalt skille, digitalt utsatte, digitale tjenester, familier med etnisk minoritetsbakgrunn, digital og sosial inklusjon.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleDigitalt utsatte familier i møte med det digitale samfunnet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record