• Når barn motsetter seg 

      Marie Antonsen (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Bakgrunn: Som barnesykepleier er det ikke uvanlig å møte barn som motsetter seg hele eller deler av prosedyren man skal gjennomføre. I de situasjonene hvor barnet ikke samarbeider, og motsetter seg prosedyren, ...