• Hva fremmer intensivsykepleieres bruk av kunnskapsbasert praksis? 

      Stensland, Birgitte; Jacobsen, Helene (Master thesis, 2022)
      SAMMENDRAG Bakgrunn: Kunnskapsbasert praksis (KBP) bidrar til god kvalitet i intensivsykepleie og sikrer at forskningsbasert kunnskap kommer pasientene til gode. Intensivsykepleiere får kunnskap om KBP under utdanningen ...