• Hjelpsomme relasjoner i bofellesskap. Et bidrag til kunnskapsbasert praksis 

      Lindvig, Gunnhild Ruud (Doctoral Dissertations at the University of Agder; no. 317, Doctoral thesis, 2021)
      Bakgrunn: Ifølge forskning innen både samtalebasert psykoterapi, psykiatriske institusjoner og lokalbasert psykisk helsearbeid, har kvaliteten på relasjonen mellom den profesjonelle og tjenestebrukeren stor betydning for ...